NovelToon
Ngôn ng

Tên tác giả: Bạch Câu Dịch Thệ

Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss

NovelToon Rất cảm ơn các bạn đến với Website Của chúng tôi. Các bạn đang theo dõi truyện Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss thuộc thể loại Cổ Đại , Dị Giới , Dị Năng , Hài Hước , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Khác , Trọng Sinh , Võng Du , Xuyên Không thuộc Bộ Sưu tập truyện của tác giả Bạch Câu Dịch Thệ đang thu hút độc giả hiện nay. https://laconsolablog.com Cam kết luôn cung cấp và cập nhật đầy đủ các thể loại truyên hot nhất hiện nay, hiện tại bộ truyện Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss sẽ được cập nhập mỗi ngày gửi đến các bạn độc giả.

Thể loại: Võng Du, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Tiểu thuyết, Hệ thống, Dị Năng, Trọng Sinh, Hài Hước, Cổ Đại"Cho dù phải làm NPC, ta cũng tuyệt đối không làm NPC pháo hôi!"Trong Lương Sơn Trại, có "người" lặng lẽ một mục tiêu!...Ta tên là Tần Thư Kiếm.Sống hoang mang ba mươi năm, văn võ đều không thành tựu.Đây là một NPC trong game, một câu chuyện từng bước trở thành đại BOSS.

Từ NPC Sơn Trại Đến Đại Boss
Giới thiệu | Chapter
Updated 44 Episodes
1
Chương 1: 1: Không Muốn Làm Npc Pháo Hôi
2
Chương 2: 2: Nhập Võ Tầng 2
3
Chương 3: 3: Sức Mạnh Tăng Cấp Số Nhân
4
Chương 4: 4: Đi Vững Từng Bước
5
Chương 5: 5: Trại Chủ
6
Chương 6: 6: Đồ Rơi Ra Từ Boss
7
Chương 7: 7: Lệnh Bài Trại Chủ
8
Chương 8: 8: Bị Gài Bẫy
9
Chương 9: 9: Thế Lực Tiếp Giáp Lương Sơn Trại
10
Chương 10: 10: Cộng Điểm Hắc Hổ Đao Pháp
11
Chương 11: 11: Có Đội Buôn
12
Chương 12: 12: Thương Hội Thừa Vận
13
Chương 13: 13: Giết Người Phóng Hỏa
14
Chương 14: 14: Cuộc Đời Cần Có Mục Tiêu
15
Chương 15: 15: Người Chơi Xuất Hiện
16
Chương 16: 16: Đoán Thể Kinh Viên Mãn
17
Chương 17: 17: Loạn Thạch Lâm
18
Chương 18: 18: Npc Hình Người
19
Chương 19: 19: Gây Chiến
20
Chương 20: 20: Thực Lực Kinh Người
21
Chương 21: 21: Kết Thúc Trong Tích Tắc
22
Chương 22: 22: Thăm Dò
23
Chương 23: 23: Người Lưu Lạc
24
Chương 24: 24: Người Lưu Lạc 2
25
Chương 25: 25: Nhân Tài Kỹ Thuật
26
Chương 26: 26: Nhân Tài Kỹ Thuật 2
27
Chương 27: 27: Đánh Hội Đồng
28
Chương 28: 28: Npc Farm Người Chơi
29
Chương 29: 29: Npc Farm Người Chơi 2
30
Chương 30: 30: Tai Họa Ngầm
31
Chương 31: 31: Tai Họa Ngầm 2
32
Chương 32: 32: Khí Huyết Hưng Thịnh
33
Chương 33: 33: Tai Họa Sơn Phỉ
34
Chương 34: 34: Tai Họa Sơn Phỉ 2
35
Chương 35: 35: Chuẩn Bị Ra Tay
36
Chương 36: 36: Chuẩn Bị Ra Tay 2
37
Chương 37: 37: Liên Tiếp Tăng Lên
38
Chương 38: 38: Liên Tiếp Tăng Lên 2
39
Chương 39: 39: Tai Họa Sơn Phỉ Tiếp Diễn
40
Chương 40: 40: Chém Dưa Thái Rau
41
Chương 41: 41: Chém Dưa Thái Rau 2
42
Chương 42: 42: Trưởng Thôn Vệ Mân
43
Chương 43: 43: Sự Lột Xác Của Đao Pháp Hắc Hổ
44
Chương 44: 44: Sự Lột Xác Của Đao Pháp Hắc Hổ 2