NovelToon
Ngôn ng

Tên tác giả: Lí Ngư Hoàn

Nông Môn Trưởng Tẩu Có Không Gian

NovelToon Rất cảm ơn các bạn đến với Website Của chúng tôi. Các bạn đang theo dõi truyện Nông Môn Trưởng Tẩu Có Không Gian thuộc thể loại Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không thuộc Bộ Sưu tập truyện của tác giả Lí Ngư Hoàn đang thu hút độc giả hiện nay. https://laconsolablog.com Cam kết luôn cung cấp và cập nhật đầy đủ các thể loại truyên hot nhất hiện nay, hiện tại bộ truyện Nông Môn Trưởng Tẩu Có Không Gian sẽ được cập nhập mỗi ngày gửi đến các bạn độc giả.

Sau khi xuyên qua, nàng trở thành con gái cả của một gia đình nông dân bần hàn và bị đuổi ra khỏi nhà bởi mẹ kế.Nhưng may mắn thay, trước khi xuyên qua, nàng đã ước nguyện sẽ tránh khỏi việc lấy chồng không tốt.Ngay khi đặt chân vào thế giới mới, nàng đã gặp vận đen với việc chồng mình bị quốc cấp trọng thương. Nhưng nàng không nản lòng, mà quyết định chiêu đãi cơn đen tối đó một cách kiên nhẫn.Cùng với tinh thần tháo vát và kiến thức y thuật, nàng sử dụng không gian nông nghiệp để trồng trọt và chữa bệnh cho người dân.Những bước đột phá tiếp theo cho nàng là trở thành một cung nữ khi nàng được triệu tập vào cung đình, giúp đỡ hoàng hậu trong các vấn đề y tế.Nhưng người ám hại và ghen tuông vẫn luôn tồn tại.May mắn thay, chồng nàng – người đã hứa bảo vệ nàng bất cứ lúc nào – đã xuyên qua từ thế giới khác và sẵn sàng chiêu đãi bọn ác nhân đó.Sự dũng cảm và tài năng của nàng đã được công nhận và yêu mến bởi người dân và hoàng đế. Tuy nhiên, khi nàng biết được chồng mình cũng là một người trùng sinh, nàng hiểu rằng người đó sẽ luôn bảo vệ và yêu chiều mình.

Nông Môn Trưởng Tẩu Có Không Gian
Giới thiệu | Chapter
Updated 501 Episodes
1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143: Chương 143
144
Chương 144: Chương 144
145
Chương 145: Chương 145
146
Chương 146: Chương 146
147
Chương 147: Chương 147
148
Chương 148: Chương 148
149
Chương 149: Chương 149
150
Chương 150: Chương 150
151
Chương 151: Chương 151
152
Chương 152: Chương 152
153
Chương 153: Chương 153
154
Chương 154: Chương 154
155
Chương 155: Chương 155
156
Chương 156: Chương 156
157
Chương 157: Chương 157
158
Chương 158: Chương 158
159
Chương 159: Chương 159
160
Chương 160: Chương 160
161
Chương 161: Chương 161
162
Chương 162: Chương 162
163
Chương 163: Chương 163
164
Chương 164: Chương 164
165
Chương 165: Chương 165
166
Chương 166: Chương 166
167
Chương 167: Chương 167
168
Chương 168: Chương 168
169
Chương 169: Chương 169
170
Chương 170: Chương 170
171
Chương 171: Chương 171
172
Chương 172: Chương 172
173
Chương 173: Chương 173
174
Chương 174: Chương 174
175
Chương 175: Chương 175
176
Chương 176: Chương 176
177
Chương 177: Chương 177
178
Chương 178: Chương 178
179
Chương 179: Chương 179
180
Chương 180: Chương 180
181
Chương 181: Chương 181
182
Chương 182: Chương 182
183
Chương 183: Chương 183
184
Chương 184: Chương 184
185
Chương 185: Chương 185
186
Chương 186: Chương 186
187
Chương 187: Chương 187
188
Chương 188: Chương 188
189
Chương 189: Chương 189
190
Chương 190: Chương 190
191
Chương 191: Chương 191
192
Chương 192: Chương 192
193
Chương 193: Chương 193
194
Chương 194: Chương 194
195
Chương 195: Chương 195
196
Chương 196: Chương 196
197
Chương 197: Chương 197
198
Chương 198: Chương 198
199
Chương 199: Chương 199
200
Chương 200: Chương 200
201
Chương 201: Chương 201
202
Chương 202: Chương 202
203
Chương 203: Chương 203
204
Chương 204: Chương 204
205
Chương 205: Chương 205
206
Chương 206: Chương 206
207
Chương 207: Chương 207
208
Chương 208: Chương 208
209
Chương 209: Chương 209
210
Chương 210: Chương 210
211
Chương 211: Chương 211
212
Chương 212: Chương 212
213
Chương 213: Chương 213
214
Chương 214: Chương 214
215
Chương 215: Chương 215
216
Chương 216: Chương 216
217
Chương 217: Chương 217
218
Chương 218: Chương 218
219
Chương 219: Chương 219
220
Chương 220: Chương 220
221
Chương 221: Chương 221
222
Chương 222: Chương 222
223
Chương 223: Chương 223
224
Chương 224: Chương 224
225
Chương 225: Chương 225
226
Chương 226: Chương 226
227
Chương 227: Chương 227
228
Chương 228: Chương 228
229
Chương 229: Chương 229
230
Chương 230: Chương 230
231
Chương 231: Chương 231
232
Chương 232: Chương 232
233
Chương 233: Chương 233
234
Chương 234: Chương 234
235
Chương 235: Chương 235
236
Chương 236: Chương 236
237
Chương 237: Chương 237
238
Chương 238: Chương 238
239
Chương 239: Chương 239
240
Chương 240: Chương 240
241
Chương 241: Chương 241
242
Chương 242: Chương 242
243
Chương 243: Chương 243
244
Chương 244: Chương 244
245
Chương 245: Chương 245
246
Chương 246: Chương 246
247
Chương 247: Chương 247
248
Chương 248: Chương 248
249
Chương 249: Chương 249
250
Chương 250: Chương 250
251
Chương 251: Chương 251
252
Chương 252: Chương 252
253
Chương 253: Chương 253
254
Chương 254: Chương 254
255
Chương 255: Chương 255
256
Chương 256: Chương 256
257
Chương 257: Chương 257
258
Chương 258: Chương 258
259
Chương 259: Chương 259
260
Chương 260: Chương 260
261
Chương 261: Chương 261
262
Chương 262: Chương 262
263
Chương 263: Chương 263
264
Chương 264: Chương 264
265
Chương 265: Chương 265
266
Chương 266: Chương 266
267
Chương 267: Chương 267
268
Chương 268: Chương 268
269
Chương 269: Chương 269
270
Chương 270: Chương 270
271
Chương 271: Chương 271
272
Chương 272: Chương 272
273
Chương 273: Chương 273
274
Chương 274: Chương 274
275
Chương 275: Chương 275
276
Chương 276: Chương 276
277
Chương 277: Chương 277
278
Chương 278: Chương 278
279
Chương 279: Chương 279
280
Chương 280: Chương 280
281
Chương 281: Chương 281
282
Chương 282: Chương 282
283
Chương 283: Chương 283
284
Chương 284: Chương 284
285
Chương 285: Chương 285
286
Chương 286: Chương 286
287
Chương 287: Chương 287
288
Chương 288: Chương 288
289
Chương 289: Chương 289
290
Chương 290: Chương 290
291
Chương 291: Chương 291
292
Chương 292: Chương 292
293
Chương 293: Chương 293
294
Chương 294: Chương 294
295
Chương 295: Chương 295
296
Chương 296: Chương 296
297
Chương 297: Chương 297
298
Chương 298: Chương 298
299
Chương 299: Chương 299
300
Chương 300: Chương 300
301
Chương 301: Chương 301
302
Chương 302: Chương 302
303
Chương 303: Chương 303
304
Chương 304: Chương 304
305
Chương 305: Chương 305
306
Chương 306: Chương 306
307
Chương 307: Chương 307
308
Chương 308: Chương 308
309
Chương 309: Chương 309
310
Chương 310: Chương 310
311
Chương 311: Chương 311
312
Chương 312: Chương 312
313
Chương 313: Chương 313
314
Chương 314: Chương 314
315
Chương 315: Chương 315
316
Chương 316: Chương 316
317
Chương 317: Chương 317
318
Chương 318: Chương 318
319
Chương 319: Chương 319
320
Chương 320: Chương 320
321
Chương 321: Chương 321
322
Chương 322: Chương 322
323
Chương 323: Chương 323
324
Chương 324: Chương 324
325
Chương 325: Chương 325
326
Chương 326: Chương 326
327
Chương 327: Chương 327
328
Chương 328: Chương 328
329
Chương 329: Chương 329
330
Chương 330: Chương 330
331
Chương 331: Chương 331
332
Chương 332: Chương 332
333
Chương 333: Chương 333
334
Chương 334: Chương 334
335
Chương 335: Chương 335
336
Chương 336: Chương 336
337
Chương 337: Chương 337
338
Chương 338: Chương 338
339
Chương 339: Chương 339
340
Chương 340: Chương 340
341
Chương 341: Chương 341
342
Chương 342: Chương 342
343
Chương 343: Chương 343
344
Chương 344: Chương 344
345
Chương 345: Chương 345
346
Chương 346: Chương 346
347
Chương 347: Chương 347
348
Chương 348: Chương 348
349
Chương 349: Chương 349
350
Chương 350: Chương 350
351
Chương 351: Chương 351
352
Chương 352: Chương 352
353
Chương 353: Chương 353
354
Chương 354: Chương 354
355
Chương 355: Chương 355
356
Chương 356: Chương 356
357
Chương 357: Chương 357
358
Chương 358: Chương 358
359
Chương 359: Chương 359
360
Chương 360: Chương 360
361
Chương 361: Chương 361
362
Chương 362: Chương 362
363
Chương 363: Chương 363
364
Chương 364: Chương 364
365
Chương 365: Chương 365
366
Chương 366: Chương 366
367
Chương 367: Chương 367
368
Chương 368: Chương 368
369
Chương 369: Chương 369
370
Chương 370: Chương 370
371
Chương 371: Chương 371
372
Chương 372: Chương 372
373
Chương 373: Chương 373
374
Chương 374: Chương 374
375
Chương 375: Chương 375
376
Chương 376: Chương 376
377
Chương 377: Chương 377
378
Chương 378: Chương 378
379
Chương 379: Chương 379
380
Chương 380: Chương 380
381
Chương 381: Chương 381
382
Chương 382: Chương 382
383
Chương 383: Chương 383
384
Chương 384: Chương 384
385
Chương 385: Chương 385
386
Chương 386: Chương 386
387
Chương 387: Chương 387
388
Chương 388: Chương 388
389
Chương 389: Chương 389
390
Chương 390: Chương 390
391
Chương 391: Chương 391
392
Chương 392: Chương 392
393
Chương 393: Chương 393
394
Chương 394: Chương 394
395
Chương 395: Chương 395
396
Chương 396: Chương 396
397
Chương 397: Chương 397
398
Chương 398: Chương 398
399
Chương 399: Chương 399
400
Chương 400: Chương 400
401
Chương 401: Chương 401
402
Chương 402: Chương 402
403
Chương 403: Chương 403
404
Chương 404: Chương 404
405
Chương 405: Chương 405
406
Chương 406: Chương 406
407
Chương 407: Chương 407
408
Chương 408: Chương 408
409
Chương 409: Chương 409
410
Chương 410: Chương 410
411
Chương 411: Chương 411
412
Chương 412: Chương 412
413
Chương 413: Chương 413
414
Chương 414: Chương 414
415
Chương 415: Chương 415
416
Chương 416: Chương 416
417
Chương 417: Chương 417
418
Chương 418: Chương 418
419
Chương 419: Chương 419
420
Chương 420: Chương 420
421
Chương 421: Chương 421
422
Chương 422: Chương 422
423
Chương 423: Chương 423
424
Chương 424: Chương 424
425
Chương 425: Chương 425
426
Chương 426: Chương 426
427
Chương 427: Chương 427
428
Chương 428: Chương 428
429
Chương 429: Chương 429
430
Chương 430: Chương 430
431
Chương 431: Chương 431
432
Chương 432: Chương 432
433
Chương 433: Chương 433
434
Chương 434: Chương 434
435
Chương 435: Chương 435
436
Chương 436: Chương 436
437
Chương 437: Chương 437
438
Chương 438: Chương 438
439
Chương 439: Chương 439
440
Chương 440: Chương 440
441
Chương 441: Chương 441
442
Chương 442: Chương 442
443
Chương 443: Chương 443
444
Chương 444: Chương 444
445
Chương 445: Chương 445
446
Chương 446: Chương 446
447
Chương 447: Chương 447
448
Chương 448: Chương 448
449
Chương 449: Chương 449
450
Chương 450: Chương 450
451
Chương 451: Chương 451
452
Chương 452: Chương 452
453
Chương 453: Chương 453
454
Chương 454: Chương 454
455
Chương 455: Chương 455
456
Chương 456: Chương 456
457
Chương 457: Chương 457
458
Chương 458: Chương 458
459
Chương 459: Chương 459
460
Chương 460: Chương 460
461
Chương 461: Chương 461
462
Chương 462: Chương 462
463
Chương 463: Chương 463
464
Chương 464: Chương 464
465
Chương 465: Chương 465
466
Chương 466: Chương 466
467
Chương 467: Chương 467
468
Chương 468: Chương 468
469
Chương 469: Chương 469
470
Chương 470: Chương 470
471
Chương 471: Chương 471
472
Chương 472: Chương 472
473
Chương 473: Chương 473
474
Chương 474: Chương 474
475
Chương 475: Chương 475
476
Chương 476: Chương 476
477
Chương 477: Chương 477
478
Chương 478: Chương 478
479
Chương 479: Chương 479
480
Chương 480: Chương 480
481
Chương 481: Chương 481
482
Chương 482: Chương 482
483
Chương 483: Chương 483
484
Chương 484: Chương 484
485
Chương 485: Chương 485
486
Chương 486: Chương 486
487
Chương 487: Chương 487
488
Chương 488: Chương 488
489
Chương 489: Chương 489
490
Chương 490: Chương 490
491
Chương 491: Chương 491
492
Chương 492: Chương 492
493
Chương 493: Chương 493
494
Chương 494: Chương 494
495
Chương 495: Chương 495
496
Chương 496: Chương 496
497
Chương 497: Chương 497
498
Chương 498: Chương 498
499
Chương 499: Chương 499
500
Chương 500: Chương 500
501
Chương 501: Chương 501