Chương 63: Chương 63

"Đại tỷ à, tên Sầm Dược kia thực sự chẳng ra gì cả."Lục Tử Oánh vẫn thờ ơ như cũ.

Lục Tử Tuệ nghiến răng nói tiếp."Vừa nãy hắn đột nhiên lấy lòng muội, kiên quyết cho muội haibức tượng Quan Thế Âm, còn nói đây là hắn có lòng đến chùa Nam Sơn xin được gỗ bồ đề, tự tay khắc thành tượng Quan Thế Âm, đưa cho mẫu thân và muội để phù hộ bình an." Lục Tử Tuệ hốc mắt đỏ hoe, đưa ra hai bức tượng gỗ khắc Quan Thế Âm.

"Hắn chính là… tên ngụy quân tử thích ra vẻ."Lục Tử Tuệ thấy Lục Tử Oánh vẫn yên lặng không nói gì, ánh mắt loé tia tức giận.

Nàng ta cầm bức tượng gỗ khắc Quan Thế Âm ném xuống vào hồ hoa sen bên cạnh."Không thể gả cho loại người như hắn.

Chuyện còn lại đều là đại tỷ quyết định.""Đa ta muội muội đã báo cho tỷ biết."Lục Tử Oánh cúi đầu xuống, không thể thấy được sắc mặt của nàng.

Lục Tử Tuệ không hề thoả mãn trước phản ứng của Lục Tử Oánh, hơi đảo mắt rồi mở miệng."Chúng ta là tỷ muội, muội muội cũng không muốn nhìn thấy tỷ gả cho người không tốt." Nàng ta cầm lấy bàn tay của Lục Tử Oánh, chân thành nói.

"Muội biết tỷ sợ ảnh hưởng đến tình hình bệnh của Đại bá mẫu, nhưng đây là chuyện lớn cả đời của tỷ.

Muội có thể giúp tỷ nói cho mẫu thân muội biết, để cho mẫu thân muội giải quyết giúp tỷ.""Ta sẽ bảo mẫu thân giải quyết chuyện này." Lục Tử Oánh nói.Lục Tử Tuệ hài lòng, trên mặt lộ ra cười chân thành tha thiết.

"Muội sẽ giúp tỷ tỷ."Hai người nói vài câu rồi Lục Tử Tuệ mới rời đi.

Chờ đến khi không nhìn thấy người nữa, Lục Tử Oánh vẫn luôn bình tĩnh chợt đỏ hốc mắt, nước mắt thấm ướt khăn thêu."Tiểu thư đừng khóc.

Sầm công tử là công tử khiêm tốn, không có khả năng giống như nhị tiểu thư nói." Tỳ nữ nãy giờ vẫn giả vờ như bản thân là người gỗ đứng bên cạnh thoải mái nói."Ai rồi cũng sẽ thay đổi." Lục Tử Oánh cười gượng.

"Đã năm năm ta không gặp hắn.

Có lẽ hắn thích Nhị muội thật.""Người của Nhị phòng thật quá đáng.

Mỗi lần Sầm công tử đến, Nhị phu nhân đều tìm ngươi có việc.

Mỗi lần chạy tới đều bỏ lỡ." Tỳ nữ tức giận giậm chân.

"Tiểu thư đừng tin lời Nhị tiểu thư nói.

Có lẽ nên nói cho đại phu nhân, để bà ấy sắp xếp cho hai người một lần gặp mặt.""Mẫu thân không khỏe, đừng để bà phiền lòng vì chút việc nhỏ này của ta.

Với cả..." Lục Tử Oánh mím môi, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ.

"Sư phụ vỡ lòng của A Diêm đã nói hắn rất có tài nên mẫu thân mong rằng Nhị thúc có thể tìm cho hắn một đại nho làm thầy.".

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88